Main menu

(၄၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ် လမ်းလျှောက်ပွဲသို့ ပါဝင်ဆင်နွဲခြင်း

(၄၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ် လမ်းလျှောက်ပွဲကို (၂.၈.၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှ အရာထမ်းအမှုထမ်းအင်အား (၆၀)ဦး ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့သည်။