မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

This Law is enacted on 19th March 2012.

ဥပဒေအမှတ်: 
10/2012
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/03/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/03/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
Tags: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။