၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ တရားစီရင်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် တရားစီရင်ရေးဥပဒေ (နဝတ ဥပဒေအမှတ် ၂/၁၉၈၈) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကို ပင် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် (၂၀/၂၀၁၀) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။
ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၀၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/06/2000
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/06/2000
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။