ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၉၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/06/1998
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/06/1998
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။