တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ

ယခုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ(၄) ခုကို ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
 
 
ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၁၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/03/2010
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/03/2010
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။