Languages

ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/09/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/09/2011
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။