ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တက္ကသိုလ် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၉၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/05/1991
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/05/1991
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။