Languages

ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (၁၉၄၇)

၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ
 

ဥပဒေအမှတ်: 
1947
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/09/1947
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/01/1948
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။