Languages

ဂျပန်ခေတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
1943
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/08/1943
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/08/1943
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။