မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၅/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/07/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/07/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။