The Legal Representatives Suits Act

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၂/၁၈၅၅
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/03/1855
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။