The Foreigners (Extension) Act, 1949

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၁၉၄၉
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/04/1949
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။