၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ချင်းရေးရာကောင်စီ သဘာပတိနှင့် ဒုတိယသဘာပတိလစာနှင့် စရိတ်ကြေးငွေများအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၈/၁၉၅၄
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/09/1954
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။