၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။

ဥပဒေအမှတ်: 
၆၀/၁၉၅၃
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
15/10/1953
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။