၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ချင်းရေးရာကောင်စီ အမတ်များ၏ စရိတ်ကြေးငွေအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၆/၁၉၅၂
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
03/03/1952
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။