ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှု အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၂/၁၉၅၄
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
23/04/1954
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။