ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှုသဘောတူစာချုပ်များအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၁၉၅၂
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/09/1952
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။