နိုင်ငံတော် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၁၉၅၃
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/06/1954
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။