နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ပြသမှု ကန့်သတ်ရေး) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၇/၁၉၅၄
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/10/1954
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။