Main menu

မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေမြစ်ဖျားများ

မြန်မာနိုင်ငံအခြေခံဥပဒေမြစ်ဖျားများ

၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ အိန္ဒိယစီရင်အုပ်ချုပ်မှုအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်စီရင်အုပ်ချုပ်မှုအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ ဗမာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးစည်းမျဉ်းပြုလုပ်သောဥပဒေ တို့ကို အခန်းကဏ္ဍအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ထားချက်များကို ခုံရုံးသုတေသနအဖွဲ့က သုတေသနပြု ထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။